Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης και άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Σαπφούς αρ. 12...

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 30/06/2021 Αρ. Αποφ.: 138/2021 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr