«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ιωάννου Φωκά αρ. 110 (Διαβίβαση της αριθ. 81/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 224/2021 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr