2022.106_ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ_ΕΠΖ-24

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 106/2022 Αρ. Αποφ.: 106/2022 Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr