Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για την αποθήκη χονδρικής υδραυλικών ειδών επί της οδού Φιγαλείας αρ. 28...

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 06/07/2022 Αρ. Αποφ.: 175/2022 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr