Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Αγ. Ειρήνης αρ. 8

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 22/03/2023 Αρ. Αποφ.: 52/2023 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr