Κέντρο Κοινότητας

09-10-2017

Δομή ΕΣΠΑ – Κέντρο Κοινότητας

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας αττικής ειδικότερα για τη δημιουργίαενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητατου συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Γαλατσίου προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας. Στόχος, η ανάπτυξηενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα καιυπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Γαλατσίου.Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γαλατσίου το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθεςυπηρεσίες:

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα – πολίτες του Δήμου Γαλατσίου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Το ΚΚ θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00 και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr