Κατηγορίες Διαδικασιών

Χρήσης ύδατος

Δικαιολογητικά (εκ μέρους του Ενοικιαστή) για την παροχή ύδρευσης

 • Μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Αίτηση

Δικαιολογητικά (εκ μέρους του Εργολάβου) για εργοταξιακή παροχή ύδρευσης

 1. Άδεια οικοδομής
 2. Τοπογραφικό
 3. Υπεύθυνη δήλωση για βόθρο με κείμενο «Πριν θέσω σε λειτουργία το βόθρο θα ειδοποιήσω εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ Μίκρας, προκειμένου ο υπάλληλός της να διενεργήσει αυτοψία για τη στεγανότητα του βόθρου και την τήρηση των αποστάσεων αυτού από τα διάφορα σημεία διέλευσης τους νερού»
 4. Αίτηση

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Εργοταξιακή παροχή: 892,50 €
Η κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται στη ΔΕΥΑΚΜ.

Δικαιολογητικά (εκ μέρους του Ιδιοκτήτη) για την οριστική παροχή ύδρευσης σε μονοκατοικία

 1. Άδεια οικοδομής
 2. Τοπογραφικό
 3. Υπεύθυνη δήλωση για βόθρο με κείμενο «Πριν θέσω σε λειτουργία το βόθρο θα ειδοποιήσω εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ Μίκρας, προκειμένου ο υπάλληλός της να διενεργήσει αυτοψία για τη στεγανότητα του βόθρου και την τήρηση των αποστάσεων αυτού από τα διάφορα σημεία διέλευσης τους νερού»
 4. Έκθεση αυτοψίας
 5. Αίτηση

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Εντός οικισμού οριστική : 200,00 €
Εκτός οικισμού οριστική : 350,00 €

Δικαιολογητικά (εκ μέρους του Ιδιοκτήτη) για την οριστική παροχή ύδρευσης σε μεζονέτα ή διαμέρισμα

 •   Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 •   Αίτηση

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Εντός οικισμού οριστική: 182,99 €
Εκτός οικισμού οριστική: 239,77 €
Η κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται στη ΔΕΥΑΚΜ.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr