Αποφάσεις

Έγκριση ή μη της αριθμ. πρωτ. 18887/12-07-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2022 Αρ. Αποφ.: 210/2022
Έγκριση ή μη της αριθμ. πρωτ. 18593/11-07-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2022 Αρ. Αποφ.: 209/2022
Έγκριση ή μη της αριθμ. πρωτ. 13325/19-05-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2022 Αρ. Αποφ.: 208/2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ-ΕΚΑΤΗΣ-8
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 72/2022Αρ. Αποφ.: 72/2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ-ΑΝΤΑΙΟΥ-32
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 71/2022Αρ. Αποφ.: 71/2022
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ-ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ-4
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 70/2022Αρ. Αποφ.: 70/2022
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ-ΧΙΟΥ-6
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 69/2022Αρ. Αποφ.: 69/2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ-ΜΟΥΝΔΡΟΥ-13
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 68/2022Αρ. Αποφ.: 68/2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ_ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-120.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 67/2022Αρ. Αποφ.: 67/2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ_ΟΛΥΜΠΙΑΣ-16
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 66/2022Αρ. Αποφ.: 66/2022
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΘΕΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 65/2022Αρ. Αποφ.: 65/2022
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΘΕΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 64/2022Αρ. Αποφ.: 64/2022
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΘΕΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 63/2022Αρ. Αποφ.: 63/2022
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΘΕΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 62/2022Αρ. Αποφ.: 62/2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ_ΕΚΑΤΗΣ-8_72-ΕΠΖ.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 199/2022Αρ. Αποφ.: 199/2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ_ΑΝΤΑΙΟΥ-32_71-ΕΠΖ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 198/2022Αρ. Αποφ.: 198/2022
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ_ΧΙΟΥ-6_69-ΕΠΖ.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 196/2022Αρ. Αποφ.: 196/2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ_ΜΟΥΝΔΡΟΥ-13_68-ΕΠΖ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 195/2022Αρ. Αποφ.: 195/2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 120 67 ΕΠΖ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 194/2022Αρ. Αποφ.: 194/2022
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΖ 65
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 192/2022Αρ. Αποφ.: 192/2022
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr