Αποφάσεις

204_ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΕΛΟΥΣ-ΑΚΙΝΗΤΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δημοτική Επιτροπή 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 204/2024
203_ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΕΛΟΥΣ-ΑΚΙΝΗΤΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δημοτική Επιτροπή 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 203/2024
202_ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΕΛΟΥΣ-ΑΚΙΝΗΤΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δημοτική Επιτροπή 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 202/2024
201_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ-ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ-9
Δημοτική Επιτροπή 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 201/2024
188_ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΧΡΕΩΣΗΣ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ-Κ.Ο.Κ._SKINWORKS-ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ-ΜΟΝ-ΙΚΕ-ΣΙΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ-Ε.Ε.
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 188/2024
187_ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΧΡΕΩΣΗΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ-ΤΕΛΩΝ
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 187/2024
186_ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΧΡΕΩΣΗΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ-ΤΕΛΩΝ.
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 186/2024
185_ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΧΡΕΩΣΗΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ-ΤΕΛΩΝ
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 185/2024
184 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΤΕΛΩΝ
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 184/2024
183 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΤΕΛΩΝ
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 183/2024
182 ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΧΡΕΩΣΗΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ-ΤΕΛΩΝ
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 182/2024
181 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 181/2024
180 ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΕΛΟΥΣ-ΑΚΙΝΗΤΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 180/2024
179_ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΕΛΟΥΣ-ΑΚΙΝΗΤΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 179/2024
178 ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΕΛΟΥΣ-ΑΚΙΝΗΤΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 178/2024
177_ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 177/2024
175_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΜΠΟΔΙΩΝ-ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-7
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 175/2024
174_ΜΕΤΑΒΟΛΗ-ΑΡ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΙΟΥ 45
Δημοτική Επιτροπή 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 174/2024
Διαγραφή τριπλοτύπου βεβαίωσης από Χρηματικούς Καταλόγους
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΘ6Ω9Λ-6ΤΒ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 189ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απαλλαγή της υπόλογου κ Αναγνωσταρά Αικατερίνης και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΥΦΩ9Λ-ΓΙΥ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 199ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr