Αποφάσεις

Καθορισμός στάσεων και τοποθέτηση οριοδεικτών για τη διευκόλυνση διέλευσης των δρομολογίων που αφορούν στη λειτουργία της Γραμμής 1 «Άνω Γαλάτσι – Λαμπρινή (κυκλική)» της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Γαλατσίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 5/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Λ. Κατσώνη αρ. 2.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 9/2019
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στο παρτέρι που βρίσκεται στις σκάλες του ναού της Αγ. Γλυκερίας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 16/2019
Εισήγηση κοπής τριών (3) δένδρων στην οδό Ανταίου 54
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 14/2019
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Μέσσης 21
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 12/2019
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 26.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 11/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Μυκόνου αρ. 13.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 10/2019
Χορήγηση άδειας για υποβιβασμό πεζοδρομίου στην οδό Ορφέως αρ. 43 – 45.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 8/2019
Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Αθ. Διάκου 2 – 4.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 15/2019
Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Σωκράτους και Λέσβου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 13/2019
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κερκύρας μπροστά στον κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των οδών Μαραθώνος και Αχιλλέως.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 7/2019
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αιγοσθενών αρ. 80.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 6/2019
Διαβίβαση της 1/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο 28/01/2019 Αρ. Αποφ.: 22/2019
Δαπάνες Φωτισμού Αντλιοστασίων. (ΛΟΦΟΣ ΣΕΝΤΟΥΚΙΩΝ, ΑΡ. ΠΑΡ 111801841-017, ΠΕΡ.ΚΑΤ 1/12/18 - 31/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ω8ΡΩ9Λ-1ΝΔ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/19ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Φωτισμού Δημαρχειακού Κτιρίου. (ΑΡ. ΠΑΡ 787550490-015 , ΠΕΡ.ΚΑΤ 1/12/18 - 31/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7Α3Ω9Λ-ΘΤΞ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/18ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Φωτισμού Αίθουσας ΑΜΕΑ. (ΑΡ. ΠΑΡ 713550385-012,ΠΕΡ.ΚΑΤ 1/11/18 - 1/1/19)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΦΣΩ9Λ-7ΩΕ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/17ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες τελών σταθερής τηλεφωνίας Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΠΕΡ.ΚΑΤ 16/10/18 - 15/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΡ48Ω9Λ-ΟΑΘ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Φωτισμού Αντλιοστασίων. (ΑΡ. ΠΑΡ 713560792-013 ,ΠΕΡ.ΚΑΤ 14/11/18 - 12/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ89Ω9Λ-5ΧΝ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες φωτισμού οδών,πλατειών & κοινόχρηστων χώρων. ΑΡ. ΠΑΡ. 713588978-017 (ΠΕΡ.ΚΑΤ 21/10/18 - 17/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΤΥΩ9Λ-225 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Φωτισμού Αίθουσας Κοινωνικής Υπηρεσίας. (ΑΡ. ΠΑΡ 713552708-024, ΠΕΡ.ΚΑΤ 14/11/18 - 12/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΥΕΩ9Λ-ΤΤ4 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr