Αποφάσεις

«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην οδό Λαμπρινής 26 (Διαβίβαση της αριθ. 62/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 01/09/2021 Αρ. Αποφ.: 167/2021
«Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ……….. αριθ. … (Διαβίβαση της αριθ. 68/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 01/09/2021 Αρ. Αποφ.: 166/2021
«Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ………… αριθ. … (Διαβίβαση της αριθ. 67/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 01/09/2021 Αρ. Αποφ.: 165/2021
«Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού……… αριθ. … (Διαβίβαση της αριθ. 66/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 01/09/2021 Αρ. Αποφ.: 164/2021
«Διαγραφή χρέωσης Δ.Τ.& Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων».
Οικονομική Επιτροπή 01/09/2021 Αρ. Αποφ.: 214/2021
«Διαγραφή χρέωσης Δ.Τ.& Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων».
Οικονομική Επιτροπή 01/09/2021 Αρ. Αποφ.: 213/2021
«Διαγραφή χρέωσης Δ.Τ.& Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων».
Οικονομική Επιτροπή 01/09/2021 Αρ. Αποφ.: 212/2021
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτίσματος».
Οικονομική Επιτροπή 01/09/2021 Αρ. Αποφ.: 211/2021
«Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων (λεύκα) στην οδό Κουντουριώτου 82 (Διαβίβαση της αριθ. 63/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)»
Δημοτικό Συμβούλιο 28/07/2021 Αρ. Αποφ.: 158/2021
«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην οδό Αιγοσθενών 65 (Διαβίβαση της αριθ. 61/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 28/07/2021 Αρ. Αποφ.: 157/2021
«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην οδό Αιγοσθενών έναντι 65 (Διαβίβαση της αριθ. 60/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 28/07/2021 Αρ. Αποφ.: 156/2021
«Απαλλαγή Δημοτικών Τελών».
Δημοτικό Συμβούλιο 28/07/2021 Αρ. Αποφ.: 153/2021
«Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.17438/13-07-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών»
Δημοτικό Συμβούλιο 28/07/2021 Αρ. Αποφ.: 144/2021
«Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.13916/14-06-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών»
Δημοτικό Συμβούλιο 28/07/2021 Αρ. Αποφ.: 142/2021
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ……….
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 27/07/2021 Αρ. Αποφ.: 68/2021
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ………...
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 27/07/2021 Αρ. Αποφ.: 67/2021
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ….. αριθμ. ….
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 27/07/2021 Αρ. Αποφ.: 66/2021
«Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.»
Οικονομική Επιτροπή 20/07/2021 Αρ. Αποφ.: 183/2021
«Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.».
Οικονομική Επιτροπή 20/07/2021 Αρ. Αποφ.: 182/2021
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτίσματος».
Οικονομική Επιτροπή 20/07/2021 Αρ. Αποφ.: 181/2021
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr