Αποφάσεις

«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Υψηλάντου αρ. 1 (Διαβίβαση της αριθ. 82/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 225/2021
«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ιωάννου Φωκά αρ. 110 (Διαβίβαση της αριθ. 81/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 224/2021
«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στον προαύλιο χώρο του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου (Διαβίβαση της αριθ. 80/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 223/2021
«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτου) στο Καμίνι. (Διαβίβαση της αριθ. 79/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 222/2021
Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Σκουφά αρ. 38 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 78/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 221/2021
«Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 63 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 77/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 220/2021
«Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Εκάβης αρ. 56 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 76/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)»
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 219/2021
«Έγκριση ή μη λήψης μέτρων για την αποφυγή στάθμευσης οχημάτων επί του πεζόδρομου Πόρου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 75/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 218/2021
«Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων στην είσοδο του πεζόδρομου Σαπφούς πριν τη συμβολή με την οδό Πανδώρας (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 73/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 216/2021
«Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων επί της οδού Πανδώρας (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 74/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 217/2021
«Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων για την διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 72/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 215/2021
«Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ……… αριθ. …. (Διαβίβαση της αριθ. 71/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 214/2021
«Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού …………. αριθ. …. (Διαβίβαση της αριθ. 70/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.)»
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 213/2021
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ………. αριθ. … (Διαβίβαση της αριθ. 69/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 212/2021
«Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 26128/05-10-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών»
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 204/2021
«Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 24824/21-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 203/2021
«Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 24548/17-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 202/2021
«Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 24330/15-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 201/2021
«Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 23787/09-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 200/2021
«Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 23787/09-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/10/2021 Αρ. Αποφ.: 199/2021
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr