Αποφάσεις

Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) δένδρων (ελιές) στην οδό Ηπείρου 22.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 31/03/2021 Αρ. Αποφ.: 40/2021
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (συκιά) στην οδό Ηπείρου 45.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 31/03/2021 Αρ. Αποφ.: 39/2021
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Κουντουριώτου 73.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 31/03/2021 Αρ. Αποφ.: 38/2021
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (νεραντζιάς) στην οδό Κρήτης 6.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 31/03/2021 Αρ. Αποφ.: 37/2021
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ακακίας) στην οδό Αετοράχης 16.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 31/03/2021 Αρ. Αποφ.: 36/2021
Καθορισμός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης των Super Market στο Δήμο Γαλατσίου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 31/03/2021 Αρ. Αποφ.: 35/2021
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πρατήριο υγρών καυσίμων της GALATSI FUELS Ε.Ε.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 31/03/2021 Αρ. Αποφ.: 34/2021
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ηροδότου αρ. 22.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 31/03/2021 Αρ. Αποφ.: 33/2021
Επανεπιβολή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.184/τ.98
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 31/03/2021 Αρ. Αποφ.: 32/2021
Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου και υποβιβασμού της στάθμης του επί της Λ. Γαλατσίου αρ. 92Α και επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 1 στο Ο.Τ. 17/τ.97
Δημοτικό Συμβούλιο 24/03/2021 Αρ. Αποφ.: 31/2021
«Αίτηση της κας Ρ. Θ. του Ν. για μείωση των Δημοτικών τελών στην επιχείρησή της “ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ρ. Θ.’’».
Δημοτικό Συμβούλιο 24/03/2021 Αρ. Αποφ.: 55/2021
Αίτηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καθηγητών-Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών για απαλλαγή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών από Δημοτικά Τέλη.
Δημοτικό Συμβούλιο 24/03/2021 Αρ. Αποφ.: 54/2021
«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ελιάς) στην οδό Ηνιόχου 23 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 31/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 24/03/2021 Αρ. Αποφ.: 53/2021
«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (βραχυχίτωνα) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 79 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 30/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 24/03/2021 Αρ. Αποφ.: 52/2021
«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (νεραντζιάς) στην οδό Δήλου και Φυγαλείας (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 29/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 24/03/2021 Αρ. Αποφ.: 51/2021
«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Λητούς 18 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 28/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 24/03/2021 Αρ. Αποφ.: 50/2021
«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (μουριάς) στην οδό Παραδεισίων 10 – 12 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 27/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 24/03/2021 Αρ. Αποφ.: 49/2021
«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (αργυρολεύκα) στην οδό Πάρνηθος 63 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 26/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 24/03/2021 Αρ. Αποφ.: 48/2021
«Εισήγηση κοπής τριών (3) δένδρων στην οδό Νυμφών 5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 9/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 24/03/2021 Αρ. Αποφ.: 47/2021
«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Μιαούλη 1 – 3 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 8/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 24/03/2021 Αρ. Αποφ.: 46/2021
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr