Αποφάσεις

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κερκύρας μπροστά στον κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των οδών Μαραθώνος και Αχιλλέως.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 7/2019
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αιγοσθενών αρ. 80.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2019 Αρ. Αποφ.: 6/2019
Διαβίβαση της 1/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο 28/01/2019 Αρ. Αποφ.: 22/2019
Δαπάνες Φωτισμού Αντλιοστασίων. (ΛΟΦΟΣ ΣΕΝΤΟΥΚΙΩΝ, ΑΡ. ΠΑΡ 111801841-017, ΠΕΡ.ΚΑΤ 1/12/18 - 31/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ω8ΡΩ9Λ-1ΝΔ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/19ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Φωτισμού Δημαρχειακού Κτιρίου. (ΑΡ. ΠΑΡ 787550490-015 , ΠΕΡ.ΚΑΤ 1/12/18 - 31/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7Α3Ω9Λ-ΘΤΞ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/18ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Φωτισμού Αίθουσας ΑΜΕΑ. (ΑΡ. ΠΑΡ 713550385-012,ΠΕΡ.ΚΑΤ 1/11/18 - 1/1/19)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΦΣΩ9Λ-7ΩΕ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/17ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες τελών σταθερής τηλεφωνίας Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΠΕΡ.ΚΑΤ 16/10/18 - 15/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΡ48Ω9Λ-ΟΑΘ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Φωτισμού Αντλιοστασίων. (ΑΡ. ΠΑΡ 713560792-013 ,ΠΕΡ.ΚΑΤ 14/11/18 - 12/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ89Ω9Λ-5ΧΝ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες φωτισμού οδών,πλατειών & κοινόχρηστων χώρων. ΑΡ. ΠΑΡ. 713588978-017 (ΠΕΡ.ΚΑΤ 21/10/18 - 17/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΤΥΩ9Λ-225 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Φωτισμού Αίθουσας Κοινωνικής Υπηρεσίας. (ΑΡ. ΠΑΡ 713552708-024, ΠΕΡ.ΚΑΤ 14/11/18 - 12/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΥΕΩ9Λ-ΤΤ4 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Φωτισμού 1ου ΚΕΠ (ΑΡ. ΠΑΡ 703156966-021, ΠΕΡ.ΚΑΤ 14/11/18 - 12/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6781Ω9Λ-ΕΚΣ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Φωτισμού 2ου ΚΕΠ.(ΑΡ. ΠΑΡ 703221345-026, ΠΕΡ.ΚΑΤ 14/11/18 - 12/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ19ΗΩ9Λ-ΕΚΜ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή 40% υπομισθώματος για την παραχώρηση χρήσης μέρους του Ολυμπιακού Ακινήτου Γαλατσίου στο πλαίσιο παραγωγής του τηλεοπτικού προγράμματος "THE VOICE 3" απο την εταιρία ACUNMEDYA A.E. κατά την περίοδο 20 Σεπτ - 20 Οκτ. 2018)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΧΤΠΩ9Λ-5ΞΝ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/13ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μηνός Σεπτεμβρίου στην παραχωρημένη απο την ΕΤΑΔ Α.Ε. κύρια αίθουσα του Κλειστού Γυμναστηρίου (ΠΑΛΑΙ).
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Μ0ΒΩ9Λ-5ΣΓ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/16ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε Internet.(1/1/18 - 31/1/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω87ΚΩ9Λ-ΨΜΗ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες τελών σταθερής τηλεφωνίας. (ΠΕΡ.ΚΑΤ 23/10/18 - 22/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΡΙΩ9Λ-Λ3Ω 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες ύδρευσης - αποχέτευσης Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΠΕΡ.ΚΑΤ. 31/7/18 - 02/11/18) ΑΡ. ΜΕΤΡ.Α93Ε26925
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΤΣΩ9Λ-3Θ8 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες ύδρευσης - αποχέτευσης 2ου ΚΕΠ (ΠΕΡ.ΚΑΤ. 31/7/18 - 3/11/18) ΑΡ. ΜΕΤΡ.Α94Τ45327
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 607ΠΩ9Λ-292 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/10ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες ύδρευσης - αποχέτευσης Δημαρχιακού κτιρίου, (ΠΕΡ.ΚΑΤ. 1/11/18 - 30/11/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΝΗΩ9Λ-Ε0Ψ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/11ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες ύδρευσης - αποχέτευσης κήπων,πλατειών,κοινόχρηστων χώρων,
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64ΤΧΩ9Λ-Ν52 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/12ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 404 "Not Found"]