Αποφάσεις

Καταβολή 40% υπομισθώματος για την παραχώρηση χρήσης μέρους του Ολυμπιακού Ακινήτου Γαλατσίου στο πλαίσιο παραγωγής του τηλεοπτικού προγράμματος "THE VOICE 3" απο την εταιρία ACUNMEDYA A.E. κατά την περίοδο 20 Σεπτ - 20 Οκτ. 2018)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΧΤΠΩ9Λ-5ΞΝ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/13ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μηνός Σεπτεμβρίου στην παραχωρημένη απο την ΕΤΑΔ Α.Ε. κύρια αίθουσα του Κλειστού Γυμναστηρίου (ΠΑΛΑΙ).
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Μ0ΒΩ9Λ-5ΣΓ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/16ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε Internet.(1/1/18 - 31/1/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω87ΚΩ9Λ-ΨΜΗ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες τελών σταθερής τηλεφωνίας. (ΠΕΡ.ΚΑΤ 23/10/18 - 22/12/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΡΙΩ9Λ-Λ3Ω 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες ύδρευσης - αποχέτευσης Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΠΕΡ.ΚΑΤ. 31/7/18 - 02/11/18) ΑΡ. ΜΕΤΡ.Α93Ε26925
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΤΣΩ9Λ-3Θ8 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες ύδρευσης - αποχέτευσης 2ου ΚΕΠ (ΠΕΡ.ΚΑΤ. 31/7/18 - 3/11/18) ΑΡ. ΜΕΤΡ.Α94Τ45327
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 607ΠΩ9Λ-292 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/10ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες ύδρευσης - αποχέτευσης Δημαρχιακού κτιρίου, (ΠΕΡ.ΚΑΤ. 1/11/18 - 30/11/18)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΝΗΩ9Λ-Ε0Ψ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/11ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες ύδρευσης - αποχέτευσης κήπων,πλατειών,κοινόχρηστων χώρων,
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64ΤΧΩ9Λ-Ν52 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/12ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αποδέσμευση. Προμήθεια αθλητικών οργάνων εξοπλισμού της παραχωρημένης Ολυμπιακής εγκατάστασης (ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7ΥΥΩ9Λ-89Ψ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ/225ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Μεταφορά αποσυρόμενων οχημάτων στον ΟΔΔΥ
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΑΒΩ9Λ-3Σ1 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1336ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Μεταφορά αυτ/των σε συνεργεία (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΨΒΩ9Λ-6ΝΥ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1338ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Μεταφορά αποσυρόμενων οχημάτων στον ΟΔΔΥ(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΥΘΩ9Λ-ΩΞΖ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1337ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσίας Ελέγχου και Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών (ΥΠΕΣ)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΧΛ6Ω9Λ-ΧΛ6 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1342ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση Υπηρεσίας ενός Γιατρού Εργασίας
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΖΜΩ9Λ-7ΘΧ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1339ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ: Προμήθεια εξαρτημάτων και μικροϋλικών παιδικών χαρών (Δ.Τ.)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66ΥΣΩ9Λ-Φ1Η 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1345ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης-θέρμανσης
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΝΟΩ9Λ-ΜΡ6 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1350ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω2Θ7Ω9Λ-ΚΣΩ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1354ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Δαπανη εντομοκτονίας -μυοκτονίας Δημοτικών κτιρίων .
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠ1ΘΩ9Λ-3ΥΑ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1348ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Εκτυπώσεις εντύπων , εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΔΟΩ9Λ-Β6Π 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1346ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Προμήθεια graffiti
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΘΚΩ9Λ-5Θ5 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1353ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 404 "Not Found"]