Αποφάσεις

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ - ΤΠΔΚΥ 1% ΧΕΠ: Β/23,Α/319,Α/334
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 7ΜΚΦΟΛΥΜ-Χ0Ψ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/121ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Α/320
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΥΧΨΟΛΥΜ-ΤΨ4 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/120ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/323
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: Ω0Σ1ΟΛΥΜ-ΑΝΙ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/119ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΕΠ: Α/322,Α/319,Α/334
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 72ΔΜΟΛΥΜ-ΜΨΣ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/118ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. 2% ΧΕΠ: Α/323,Β/23,Α/319,Α/334
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 7ΥΔ4ΟΛΥΜ-1ΧΦ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/117ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ IKA-TEAM ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Β/23,Β/26,Α/319,Α/320,Α/321,Α/322,Α/324,Α/329,Α/334
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 6Ν94ΟΛΥΜ-8Υ2 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/115ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%,ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/235,Α/236,Α/247,Α/257,Β/25,Α/274,Α/275,Α/276,Α/277,Α/278,Α/279
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΣ5ΦΟΛΥΜ-ΕΕΒ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/114ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4.500 ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ CAMP 2016
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 6ΡΔ2ΟΛΥΜ-079 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Β/28ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: Ω8ΑΞΟΛΥΜ-ΧΚΣ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Β/27ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή Αποδοχών έκτακτου προσωπικού (δίμηνα), καλοκαιρινού camp, Ιουνίου 2016
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 7Β1ΝΟΛΥΜ-Β2Δ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Β/26ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση προσωπικού για την τήρηση πρακτικών Δ.Σ. μηνός Ιουνίου 2016
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 76Τ4ΟΛΥΜ-16Ω 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Β/23ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξερχόμενου εμβάσματος (ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.484,80)
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 6Λ04ΟΛΥΜ-99Γ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/340ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξερχόμενου εμβάσματος (ΜΑΤΣΟΥΚΗ 3261,32)
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 6ΟΤ9ΟΛΥΜ-2ΟΒ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/341ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξερχόμενου εμβάσματος (ΓΑΙΤΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 166,40)
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 6ΑΝΚΟΛΥΜ-ΩΩ5 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/342ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξερχόμενου εμβάσματος (ΚΑΣΤΑΝΑΣ 516,20)
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 6ΥΚΘΟΛΥΜ-Τ60 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/343ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξερχόμενου εμβάσματος (ΒΟΥΡΛΙΑΣ 1284,12)
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 6ΗΞ0ΟΛΥΜ-ΧΨ1 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/339ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4.450 ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ CAMP 2016
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 7Ε46ΟΛΥΜ-Σ2Γ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/338ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΙΣ 26/7/2016 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2016
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 62ΚΛΟΛΥΜ-Ζ33 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/337ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή α΄ δεκαπενθημέρου Σεπτεμβρίου 2016 μόνιμου προσωπικού
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 79ΧΔΟΛΥΜ-55Α 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/335ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή αναδρομικών νέου μισθολογίου 1/1 - 31/7/2016 και εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΥΔΚΥ μόνιμου προσωπικού
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 69ΞΦΟΛΥΜ-8ΣΙ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/334ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr