Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσίας εκτίμησης ακινήτου

04-08-2021 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 19496 Ημ/νία Πρωτ.: 28/7/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτου (οικόπεδο εμβαδού 6.000 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 29 τομέας 97, επί των οδών Στεφανοπούλου – Μαραθώνος – Ζήνωνος στο Δήμο Γαλατσίου), ενδεικτικού προϋπολογισμού πεντακοσίων ευρώ (500€),σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.17360/12.07.2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008982504) πρωτογενές αίτημα και της υπ’αριθ.Πρωτ.18339/20.07.2021 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Οι σχετικές οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) έως και την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021 (12.08.2021) και ώρα 15:00.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Εκτιμητές Τεχνικές Προδιαγραφές _ΖΗΝΩΝΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΗΜΔΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr