Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας που αφορά κύκλο σεμιναρίων εκπαίδευσης

10-09-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 25360 Ημ/νία Πρωτ.: 10/9/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου µας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία που αφορά κύκλο σεμιναρίων εκπαίδευσης με σκοπό την αξιοποίηση και εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων της. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις, πρακτική άσκηση δεξιοτήτων με χρήση αποτελεσματικών εργαλείων coaching, τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και ερωτηματολόγια. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΙΝΙ» σε έξι (6) συναντήσεις διάρκειας μιάμισης ώρας με ειδικό Business Coach ως συντονιστή, ενδεικτικού προϋπολογισμού εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (992 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει συνταχθεί η υπ’αριθ.17/2019 συνημμένη τεχνική έκθεση που αναφέρεται στο αναρτημένο Πρωτογενές αίτημα από το «Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης & Ανάπτυξης».

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να µας καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 (13.09.2019).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr