Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας αδειών λογισμικού προστασίας Η/Υ από τους ιούς (antivirus)

25-10-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 29992 Ημ/νία Πρωτ.: 25/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία αδειών λογισμικού προστασίας Η/Υ από τους ιούς (antivirus), σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.19361/18.10.2019 Πρωτογενές αίτημα από το «Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής», ενδεικτικού προϋπολογισμού οκτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (818,40 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 (01.11.2019).

Η προσφορά να περιλαμβάνει:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (1)

meletiantivirus

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόσκληση απευθείας ανάθεσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr