Πρόσκληση για εγγραφή δημοτών στον ειδικό κατάλογο για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

22-10-2019 Ενημέρωση, Προσκλήσεις Αρ. Πρωτ.: 29533 Ημ/νία Πρωτ.: 22/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Εγγραφή δημοτών στον ειδικό κατάλογο για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Στα πλαίσια συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν συμμετοχή εγγραφής στον ειδικό κατάλογο.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως αποστείλετε έως την Πέμπτη 24-10-2019 και ώρα 15:00 τη δήλωση συμμετοχής σας με κάθε πρόσφορο μέσο (email: karousi@galatsi.gr, τηλ. 2132055374 7:30 – 15:00, fax: 2102918120 υπόψη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση).

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα αίτησης που υπάρχει στο site του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

Πρόσκληση για εγγραφή δημοτών στον ειδικό κατάλογο
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr