Περί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 21/01/2020 Αρ. Αποφ.: 5/2020 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr