Αποφάσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 7ΞΕΛΟΛΙ5-Ζ98 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 1912/5-9-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΩΦΙ2ΟΛΙ5-ΖΨΘ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 1859/12-8-2016ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 66ΙΕΟΛΥΜ-ΥΦΑ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 1068ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 1/543Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΦΕΚ 104/18.03.2009 τ.ΠΡΟΚ.ΑΣΕΠ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.657/26.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.
Επιτροπή Άρθρου 21 Παρ. 2 Ν. 3584/07 ΑΔΑ: 6ΞΧΧΩ9Λ-2Κ9 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26278ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (A' ME ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ 1/543Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)(ΦΕΚ 104/18.03.2009τ.Προκ.ΑΣΕΠ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.657/26.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
Επιτροπή Άρθρου 21 Παρ. 2 Ν. 3584/07 ΑΔΑ: ΩΡΜΦΩ9Λ-4ΓΡ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26275ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΤΗΣ 1/543Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΦΕΚ 104/18.03.2009τ.Προκ.ΑΣΕΠ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.657/26.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.
Επιτροπή Άρθρου 21 Παρ. 2 Ν. 3584/07 ΑΔΑ: 66Η9Ω9Λ-269 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26274ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ 6/7/2016 "ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2016
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 78ΩΑΟΛΥΜ-ΙΕ1 02/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/300ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: Ω9ΜΣΟΛΥΜ-Χ9Σ 02/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/346ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΨΗΣΖΟΛΥΜ-Ζ0Τ 02/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/345ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη συντήρησης και ομαλής λειτουργίας της πισίνας του κολυμβητηρίου
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 60ΝΜΟΛΥΜ-6Ι1 02/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/344ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΕΡ.ΚΑΤ 01/07/16 - 29/07/16 )
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΗΤ6Ω9Λ-ΑΧ0 01/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/981ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΠΕΡ.ΚΑΤ. 01/07/16 - 29/07/16) ΑΡ.ΜΕΤΡ.Δ04Σ00138
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙΚ0Ω9Λ-755 01/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/980ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Διορισμός υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας(Συνοδών Απορριμματοφόρων-Εξωτερικών Χώρων ).» (Αλιμπέρτη Ελισσάβετ τ.Γεωργίου)
Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΥΠΩ9Λ-ΟΡΒ 01/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 21990ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΑΓΟΡΑΣ" ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Ν.Π.ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2016
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΧΒΘΟΛΥΜ-ΤΒΗ 01/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 814/28-06-2016ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΠΕΡ.ΚΑΤ 16/06/16 -- 15/08/16)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ψ1ΦΩ9Λ-ΟΓ8 01/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/979ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΠΑΡ 713588978-017 ΠΕΡ.ΚΑΤ 21/6/16 - 21/8/16.
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑ5ΧΩ9Λ-Ο65 01/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/978ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Κ8ΞΩ9Λ-Ο12 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 26106ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας χρήσης μουσικής (Ι. ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω566Ω9Λ-ΧΑ0 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 79ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΔΖ2Ω9Λ-4ΚΜ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 78.2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΘΘΔΩ9Λ-ΑΧΩ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 78.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr